Rechtsbijstandverzekering eindelijk fiscaal voordelig!

27 september 2019
Terug naar overzicht

Slechts 10% van de gezinnen heeft een uitgebreide rechtsbijstandverzekering die hen bij juridische conflicten helpt.
Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte de regering een nieuwe fiscale stimulans uit.
Sinds 1 september is de rechtsbijstandsverzekering fiscaal voordelig.

 

Wat betekent dit concreet?

De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van rechtsbijstandsverzekeringen die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking, waarborgen en wachttijden. Deze wet komt in de plaats van de vrijstelling van taks op de verzekeringspremies.
Deze vrijstelling van 9,25% jaarlijkse belasting (13,32 EUR) is nu dus afgeschaft.

Fiscale aftrekbaarheid van polissen die de minimumdekkingen aanbieden.

U als verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren.
De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de overheid.

Bijzondere waarborgen met hoge schadefrequentie zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding vormen onderdeel van deze minimale dekking.

De wet is in voege sinds 1 september 2019. Enkel de premies betaald na de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.

Dankzij deze fiscale maatregel zullen nog meer mensen zich kunnen wapenen met een solide rechtsbijstandverzekering.

Voorbeeld

Stel, u sluit een Consumentenpolis BeneFisc af bij D.A.S. met een premie van 229,00 EUR per jaar. Bij de berekening van uw belastingen voor dit inkomstenjaar kan maximaal 91,60 EUR in mindering worden gebracht. Dit vertegenwoordigt 40% van uw rechtsbijstandsverzekering.

© Fintradvies 2020